Wikia


Quick chat

Voorbeeld van een Quick Chat

De Quick Chat is een methode om teksten te schrijven zonder je toetsenbord. Ze kan ook gebruikt worden als Gemuted bent.
  • Enter opent je Quick Chat, of klik op het Quick chat button teken.
  • F9 geeft snel een antwoord op een gestelde vraag, bijvoorbeeld "How can I train up my Ranged level?", kan je snel antwoorden. bijvoorbeeld: "Try ranging: Chickens".
  • F10 opent de mogelijke teksten van een Evenement of Minigame.
  • F11 herhaalt de laatste zin van wat je schreef.

Quick Chat is ook snel omdat ze ook gebruikt kan worden door middel van snelle toetsen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.