Wikia


Mute Muted (to mute) (Nederlands: zwijgend, geluid afzetten) is een manier om gebruikers te laten zwijgen. Player Moderators, in game Jagex Moderators gebruiken het om spammers, mensen met slechte bedoelingen of vulgaire taal het zwijgen doen op te leggen.

Quick Chat Edit

Sinds de komst op 21 Mei 2008 van deze handige chat, is het mogelijk om te antwoorden zonder enige aanraking van je toetsenbord. Toch maken veel muted spelers gebruik van de Emotes.

Kritiek Edit

Er was veel kritiek te verduren geweest naar Jagex, bijvoorbeeld: van mensen die niet kunnen reageren en zo verdacht worden van macroing.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.