Wikia


Een bug is een fout in een computerprogramma, waardoor het zijn functie niet (geheel) volgens specificaties vervult. Praktisch alle programma's van enige omvang bevatten bugs, maar de meeste worden niet als storend ervaren of treden alleen onder zeldzame omstandigheden op.


Geschiedenis van de bug Edit

Bug

de allereerste bug

De eerste computer bug werd ontdekt door Grace Murray Hopper. Ze werkte op de Harvard University. De computers bestonden toen nog uit mechanische onderdelen. Bij het zoeken naar de fout in de computer vond ze een nachtvlinder die in de computer vast zat. Dit was in de Mark II Aiken Relay Calculator op de pennen van relais nummer 70 op paneel F. Deze eerste bug werd in het logboek van de computer geplakt. De naam bug is dus afgeleid van dit voorval, aangezien de algemene benaming voor ongedierte in het Engels bug is.

Bron: Wikipedia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.